Even voorstellen

Freeke Sijtsma werkt sinds 2002 in het werkveld van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Aanvankelijk ruim 5 jaar als directeur van een gemeentelijke kredietbank en sinds 2008 met haar eigen bedrijf Sijtsmanagement. Met haar ruime ervaring en kennis is zij een bekende binnen de branchevereniging NVVK (Vrij vertaald: Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en daarbuiten.

Vindt het profiel van Freeke Sijtsma op haar Linkedin pagina.

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren - 19 jaar
Directeur eigen bedrijf - 12,5 jaar
Directeur van een gemeentelijke kredietbank - 5 jaar

Freeke Sijtsma

Oprichter
0
Specialists
0
Tevreden opdrachtgevers
0
Gerealiseerde projecten

Missie en Visie

Visie

‘Met respect voor de klant en zijn problemen samen werken aan een duurzame en beheersbare oplossing voor diens financiële situatie’ is naar haar mening de insteek voor effectieve schuldhulpverlening. Van belang is dat de klant zijn eigen verantwoordelijkheid daarin erkent en neemt.

Missie

Het werkveld schuldhulpverlening is en blijft volop in beweging. De ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat het vooral gaat om maatwerk voor de klant. Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen, maar ook bedenken, en toepasbaar maken binnen organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau is onze missie.

Kernwaarden

Integriteit

Eerlijk, oprecht, betrouwbaar en realistisch

Kwaliteit

Een prestatie die klopt met de verwachtingen van de opdrachtgever

Efficiëntie

Bewust van doel en middelen in relatie tot het resultaat

Samenwerking

Betrokkenheid bevorderen bij de totstandkoming van het resultaat