Wat we doen

Interim-management

shutterstock_449028583

Sijtsmanagement heeft veel ervaring met het implementeren en begeleiden van veranderingsprocessen en het doorvoeren en begeleiden van kleine en grote reorganisaties. Daarbij vormen de vaak onvermijdelijke cultuuraspecten een mooie uitdaging.

We kunnen voor u een tijdelijke managementfunctie vervullen. Dit gebeurt vaak wanneer er sprake is van langdurige afwezigheid van de eigen manager. Ook bij uitbreiding van uw leidinggevende formatie en bij moeilijk vervulbare functies kunt u een beroep op ons doen.

Projectmanagement

Onderzoek effectivieit en efficiency schuldhulpverlening
Sijtsmanagement voert op projectbasis verschillende typen onderzoek uit. Zo kunnen wij uw organisatie van dienst zijn door het doen van onderzoek naar de verschillende mogelijkheden van organisatie en uitvoering van schuldhulpverlening. Daarbij brengen wij de voor-en nadelen van elke mogelijkheid in kaart, vergelijken we deze met elkaar en adviseren u hierover. Wij maken bij dit onderzoek ook volledige financiële doorrekeningen van de verschillende mogelijkheden.

Onderzoek kwaliteit dienstverlening
Ook kunnen wij onderzoek doen naar de kwaliteit van de dienstverlening. Wij brengen een adviesrapport uit met onze bevindingen en doen u daarbij indien nodig een voorstel voor het vervolgtraject.

Beleid en praktijk
Sijtsmanagement ondersteunt organisaties voor schuldhulpverlening door bijvoorbeeld het opstellen van beleidsplannen en –regels. Maar ook door het maken van een vertaalslag van beleid naar praktijk door het inrichten van de werkprocessen en het implementeren daarvan op operationeel niveau.

shutterstock_506824408

Coaching

Untitled-4

Sijtsmanagement verzorgt coaching aan leidinggevenden binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld als de leidinggevende voor de lastige taak staat om veranderingsprocessen door te voeren, bij de start in een nieuwe functie of training ‘on the job’. Bij veranderingsprocessen kan het coachen van een of meerdere teams helpen om de acceptatie en implementatie van nieuwe processen te versnellen.

Advies

Het vakgebied is en blijft boeiend, uitdagend en altijd volop in beweging en wij bewegen daar graag in mee. Regelmatig wordt aangesloten bij innovatieprojecten waarbij een andere kijk op schuldhulpverlening centraal staat. Het bedenken, meedenken en ontwikkelen van een nieuwe aanpak zonder allerlei vaak beperkende regels geeft veel voldoening.

Management en advisering liggen heel dicht bij elkaar. In combinatie met interim- of projectopdrachten geeft Sijtsmanagement desgevraagd organisatieadvies of kunnen wij uw sparringpartner zijn voor vraagstukken op strategisch/tactisch niveau.

Daarnaast kunnen wij iets voor uw organisatie betekenen wanneer er een concreet actieplan moet komen om bepaalde knelpunten op te lossen, als er onduidelijkheid is over de benodigde formatie, als er heldere doelen geformuleerd moeten worden om meer richting te geven aan een team of afdeling enz.

Untitled-3