Onafhankelijk auditor

Cliënt: Onafhankelijk auditor Categorie: Projectmanager Datum: 2013 – heden Afnemen van audits bij leden van de NVVK. Toetsen aan gedragscodes, modules, toetsingskader en wetgeving van de organisatie en de uitvoering schuldhulpverlening. Sinds de start circa 70 audits afgenomen.

Sociale Dienst Drechtsteden

Cliënt: Sociale Dienst Drechtsteden Categorie: Projectleider Datum: 2018 – heden Projectleider implementatie beschermingsbewind Verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van dit nieuwe product binnen de dienst. Aandachtsgebieden: inrichting werkprocessen, goedkeuring rechtbank, inrichting automatisering, communicatieplan etc. Cliënt: Sociale Dienst Drechtsteden Categorie: Advies Datum: 2018, januari Onderzoek inhuizen beschermingsbewind Kortdurend onderzoek en opmaken Plan van Aanpak betreffende beschermingsbewind.…

Gemeente Den Haag

Cliënt: Gemeente Den Haag Categorie: Advies Datum: 2017-2018 Onderzoek en advisering Onderzoek naar andere aanpak die aansluit bij de nieuwe visie op klantgericht werken van de gemeente en past binnen de kaders van de NVVK-modules. Uitbrengen 3 adviesrapporten betreffende effectiviteit bij de teams schuldhulpverlening, budgetbeheer en over uitvoering heronderzoeken. Cliënt: Gemeente Den Haag Categorie: Projectleider Datum: 2017-2018…