project-management-small

Cliƫnt: Onafhankelijk auditor

Categorie: Projectmanager

Datum: 2013 – heden

Afnemen van audits bij leden van de NVVK. Toetsen aan gedragscodes, modules, toetsingskader en wetgeving van de organisatie en de uitvoering schuldhulpverlening.

Sinds de start circa 70 audits afgenomen.